Aceetamide (ethaanamide) (C₂H₅NO)

Aceetamide (ethaanamide) (C₂H₅NO)

Een witte, geurloze kristallijne stof

Chemie

Trefwoorden

aceetamide, ethaanamide, stikstof-containingcompound, amide, primair amide, Organische chemie, Chemie

Gerelateerde items

Scènes

Ball-and-stick-model

Aceetamide, ethaanamide, azijnzuuramide C₂H₅NO

Gegevens

Molmassa: 59,07 g/mol

Smeltpunt: 80,16°C

Kookpunt: 222,0°C

Verbrandingswarmte: -1.184.6 kJ/mol

Dichtheid: 1,16 g/cm³

Eigenschappen

Aceetamide is een witte, geurloze, kristallijne stof die goed oplosbaar is in water, ethanol, chloroform en glycerol, en matig oplosbaar in ether. Door de waterstofbindingen kunnen diverse moleculen een complex vormen. De waterige oplossing van aceetamide is neutraal. In geschikte oplosmiddelen reageert het met kalium, waarbij waterstof wordt gevormd.

Voorkomen en productie

Aceetamide kan worden geproduceerd door reactie van azijnzuuranhydride met ammonia, of door verhitting van ammoniumacetaat.

Gebruik

Het wordt in grote hoeveelheden toegepast als additief in oplosmiddelen, als stabilisator voor weekmakers en als vulkanisatieversneller.

Ruimtelijk model

Gesproken tekst

Gerelateerde items

Formamide (methaanamide) (HCONH₂)

Kleurloze, enigszins viskeuze, hygroscopische vloeistof die voor de productie van mierenzuur, waterstof-cyanide en andere organische verbindingen wordt...

Ureum (CO(NH₂)₂)

In de urine van zoogdieren voorkomende verbinding die wordt gebruikt bij de productie van stikstofhoudende meststoffen.

N,N-di-ethylpropaanamide (C₇H₁₅NO)

Een kleurloze vloeistof, een tertiaire amide.

N-methylacetamide (C₃H₇NO)

Een vaste, kristallijne verbinding.

Trimethylamine N(CH₃)₃

De tertiaire amine die de geur van bedorven voedsel veroorzaakt.

Ammoniak (NH₃)

Een kleurloos gas met een kenmerkende, doordringende geur. De waterige oplossing ervan wordt ammoniumhydroxide of ammonia genoemd.

Dimethylamine (NH (CH₃) ₂)

Een kleurloos gas met een penetrante geur, dat veel wordt gebruikt in de industrie.

Ethaan (C₂H₆)

De bekendste en belangrijkste alcohol in de levensmiddelenindustrie.

Methylamine (NH₂CH₃)

De eenvoudigste primaire amine.

Opdrachten over moleculen VII (Stikstofhoudende koolstofverbindingen)

Om te oefenen met de groepen en structuren van organische stikstofverbindingen

Added to your cart.