Zwaveldioxide (SO₂)

Zwaveldioxide (SO₂)

De belangrijkste veroorzaker van zure regen, een tussenproduct bij de vervaardiging van zwavelzuur.

Chemie

Trefwoorden

zwaveldioxide, Molecuul, verlagend effect, zwaveligzuur, zure regen, zwavelzuurproductie, antibacterieel, moleculaire vorm, vulkanische gassen, anorganische chemie, Chemie

Gerelateerde items

Scènes

Ball-and-stick-model

Zwaveldioxide (SO₂)

Gegevens

Molmassa: 64,04 g/mol

Smeltpunt: -75,5 °C

Kookpunt: -10,0 °C

Relatieve dampdichtheid (lucht=1): 2,25

Molecuulvorm: V-vorm

Bindingshoek: 119°

Eigenschappen

Zwaveldioxide is een kleurloos giftig gas, zwaarder dan lucht en met een doordringende geur. Het lost goed op in water; een waterige oplossing ervan wordt zwaveligzuur genoemd. Zwaveldioxide is een reductiemiddel; het kan stoffen ontkleuren. Het is niet brandbaar. Het is een luchtverontreinigende stof. Zwaveldioxide ontstaat door verbranding van zwavelhoudende stoffen. Opgelost slaat het neer in zure regen.

Voorkomen en productie

In de natuur komt het voor in vulkanische gassen. Omdat koolstof- en oliederivaten altijd wat zwavel bevatten, komt bij verbranding zwaveldioxide in de atmosfeer terecht. Het kan ook worden geproduceerd door oxidatie van zwavel of door koper met zwavelzuur te laten reageren.

Toepassingen

Zwaveldioxide is een belangrijke grondstof voor de productie van zwavelzuur. Het wordt ook gebruikt als bleekmiddel, desinfectiemiddel, conserveermiddel en koelvloeistof.

Ruimtelijk model

Gesproken tekst

Gerelateerde items

Koolmonoxide (CO) (basisniveau)

Kleurloos, geurloos gas, met een hogere dichtheiddan die van de lucht. Het is nodig voor de fotosyntese van planten.

Kopersulfaat (CuSO₄)

Een zwavelverbinding die vaak wordt gebruikt als gewasbeschermingsmiddel.

Luchtvervuiling

Deze animatie toont de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging: Agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Ozonlaag

De ozonlaag filtert de schadelijke UV-straling van de zon en is daarom onmisbaar voor het leven op aarde.

Stikstofmonoxide (NO)

Kleurloos gas met hogere dichtheid dan lucht, een tussenproduct bij de vervaardiging van salpeterzuur.

Sulfaat (SO₄²⁻)

Ioncomplex dat wordt gevormd door afgifte van een proton uit zwavelzuur.

Waterstofsulfide, zwavelsulfide (H₂S)

Kleurloos, gifig gas dat naar rotte eieren ruikt, komt voor in bepaald mineraal- en bronwater.

Zwavel (S₈)

Een gele, geurloze vaste stof die op de 16e plaats staat op de lijst van meestvoorkomende elementen in de aardkorst. Een van de meest voorkomende...

Zwaveligzuur (H₂SO₃)

Kleurloos, matig sterk zuur, alleen bekend in een waterige oplossing.

Zwaveltrioxide (SO₃)

Een van oxiden van zwavel, vormt samen met water zwavelzuur.

Zwavelzuur (H₂SO₄)

Een kleurloze, viskeuze vloeistof, een zeer bijtend sterk zuur dat wordt gebruikt in verschillende industriële processen.

Added to your cart.