Какво ще стане с нас?

Да намерим решение на глобалните проблеми на околната среда!

Как се създава карта?

В този урок ще изясним понятията план, карта и мащаб.

Земята, на която живеем

Урокът ни запознава с повърхността на Земята и с континентите.

Ще имаме ли бъдеще?

Нека си представим как ще изглежда градът на бъдещето!

Покажи, че можеш да убедиш семейството си!

Икономията на енергия е дълг на всеки, тъй като населението е увеличило консумацията си...

Членестоноги във водата

Невероятни количества членестоноги населяват водния бряг, водната повърхност и водните...

Покажи колко прекрасен е светът!

Нека с този проект да открием красотата и многообразието на природата!

Покажи, че си в състояние извършиш промени!

Духовното и физическото здраве и вътрешната хармония са решаващи за отношенията ни с...

Насекоми в гората

По стъблото на дървото, в листата на клоните и пп земята живеят множество насекоми. Да се...

В страната на сина на Бога на Слънцето

Дигиталният урок представя изключително разнообразната култура на някогашната империя на...

Покажи, че можете да се обедините!

Единствено общностите са в състояние да осигурят промени за трайно развитие.

Имало е време, когато...

Повечето от нас са привързани към мястото, където живеят. Всеки ден се сблъскваме с...

Те са имали време и за тези неща...

Запознайте се с образованието в миналото, с неговите подходи, открийте ценното в тях!

Днес все още има време...

Трябва да живеем така, че и нашите потомци да могат да живеят в бъдеще, да съхраним за...

Имаме ли време да помагаме на другите?

Ние, хората, трябва да се научим да внимаваме за човека до себе си, важно е да се...

Помощници в ориентирането

От този урок ще научите как се ориентираме.

Какво ни разказва картата?

Урокът ни запознава с различните видове карти.

Покажете сега какъв ще бъде животът на едно дете след 50 години!

Представете си какво би могло да е въздействието на природните, екологични, стопански и...

Гиганти в Слънчевата система

В този урок се запознаваме с външните планети на слънчевата система - с планетите гиганти.

Added to your cart.