Какво ще стане с нас?

Да намерим решение на глобалните проблеми на околната среда!

Легенди и факти - Кой е Алберт Айнщайн?

Albert Einstein’s life is surrounded by numerous legends, but the facts about him are...

Как се създава карта?

В този урок ще изясним понятията план, карта и мащаб.

Воден проект

В този проект ще направите експерименти с водата.

Помощници в ориентирането

От този урок ще научите как се ориентираме.

Какво ни разказва картата?

Урокът ни запознава с различните видове карти.

Насекоми в гората

По стъблото на дървото, в листата на клоните и пп земята живеят множество насекоми. Да се...

Невидимите твари: червеите

Да се запознаем с таксономичния тип червеи чрез няколко типични вида.

Как се променя човешкото тяло?

Урокът показва промените в човешкото тяло през различните етапи от живота.

Какво представлява обмяната на веществата?

Животът представлява непрекъснато приемане и отделяне на вещества т.е. обмяна на веществата.

Раждането на планините

От този урок ще научиш кои сили и как създават планините и планинските вериги.

Обмяна на материали и енергия при домакинствата

Къщата или апартаментът са като живи организми: те непрекъснато обменят енергия с...

Намали количеството боклук!

В наши дни количествата боклук придобиват застрашаващи размери. Ако начинът на живот на...

От корена до листата

Нека проследим пътя на водата в растенията: от корена до листата.

Земята, на която живеем

Урокът ни запознава с повърхността на Земята и с континентите.

Как са се оформили скалите?

Проследяване на процеса на образуване на скалите.

Височина на звука, честота на звука Част 1

Чрез тези експерименти ще разберете взаимозависимостта между височината и честотата на звука.

Гиганти в Слънчевата система

В този урок се запознаваме с външните планети на слънчевата система - с планетите гиганти.

Какво вижда бикът от червеното платно? - зрението при животните

Урокът ни запознава със зрението на животните и развитието на зрителните органи.

Added to your cart.