MS-1723

Sokszínű matematika

Számolófüzet 2.

Werkboek


MS-1723 - Editie 10, 88 pagina's

Auteurs: Árvainé Libor Ildikó, Lángné Juhász Szilvia, Szabados Anikó

Lesplan: NAT 2007

Tartalmával és küllemével is illeszkedik a munkatankönyvhöz. Segíti a jobb megértést, a feladatai alkalmasak a mennyiségi és minőségi differenciálásra egyaránt. A hétköznapi életből vett példák megmutatják a valóság és a matematika kapcsolatát, fejlesztik a gyerekek problémafelismerő és -megoldó képességét. A számolófüzet lehetőséget biztosít arra, hogy bőséges feladatsoraiból válogatva a tanító a gyerekek képességeinek, eltérő tudásszintjének megfelelően jelölje ki a gyakorlást. Önálló munkavégzésre is alkalmas, bármely iskolában felhasználható.
Added to your cart.