MS-1490U

ABC-ház tankönyvcsalád

Írásgyakorló cserefüzet 1. - Piros füzet

Workbook


MS-1490U - Edition 15, 2018 - 64 pages

Authors: Purgel Henriett

A kétkötetes írásgyakorló füzet hatékony segítséget nyújt a betűtanítás időszakában. A cserefüzeteket felváltva lehet használni, így lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanító folyamatosan ellenőrizhesse a tanulók munkáját, miközben az órai munka is zavartalanul folyhat. A füzetek felépítése is egyedi: az egyik oldalon az előírt betűk és szavak másolása, betűpótlás, tollbamondás kap helyet, a másik oldalon pedig változatos képességfejlesztő feladatok segítik a tanultak elmélyítését.

Added to your cart.