A Természetről Tizenéveseknek

Természetismeret 6.

Tájak, életközösségek. Az ember egészsége

Textbook


MS-2605U - Edition 5, 2018 - 232 pages

Authors: Jámbor Gyuláné, Kissné Gera Ágnes, Fehér Andrea, Vízvári Albertné

Tankönyvünk az új kerettanterv szerint átdolgozásra került.
A hatodikos anyag célja átfogó képet adni hazánk tájairól, azok földrajzi és társadalmi jellemzőiről és életközösségeiről, megláttatni a tájak és élőlények szépségét, változásaik sokszínűségét. A kötet emellett egészségtan fejezettel bővült. A tankönyv a természetszeretetre, az élőlények védelmére, a környezet megóvására és az egészséges életmódra nevel.

Added to your cart.