Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

MS-3159

Érettségire készülök

Biológia feladatsorok emelt szintű érettségire és OKTV-re készülőknek

Emelt szint

Testbook

Mozaik Kiadó
MS-3159 - Edition 1, 2019 - 288 pages

Authors: Horváth Zsolt

Curriculum: NAT 2012

A feladatgyűjtemény elsősorban az emelt szintű biológiaérettségire készülőknek, valamint a biológia OKTV első és második fordulójára jelentkező diákok számára készült.

A sikeres felkészülést segíti 67 feladatsor a biológia különböző tudományterületeiről, a biokémiától a szervezettanon át az ökológiáig.

szóbeli érettségire történő felkészülésben nyújt segítséget 16 db, B tételnek megfelelő szövegértési feladat, amelyben egy-egy biológiai problémát feldolgozó szöveghez tartoznak kérdések.

A feladatgyűjteményben mindegyik feladatsor megoldásához részletes magyarázat is kapcsolódik, amely segíti az egyes feladatok, felvetett problémák alaposabb megértését.

HOME Digital version
Digital publication for home use
15.85 EUR
CLASSROOM Digital version
Digital publication designed for use in school, with interactive boards
79.26 EUR
Added to your cart.