Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

MS-9331U

DIFER fejlődésvizsgáló rendszer

DIFER Fejlesztő füzetek - Tájékozódás

Workbook

Mozaik Kiadó
MS-9331U - Edition 6, 2017 - 32 pages

Authors: Kriston-Bordi Zsuzsanna

A relációszókincs szavai térbeli és időbeli viszonyokat, történések, események közötti összefüggéseket fejeznek ki. A tájékozódás megtanulása, a kapcsolatok gyors felismerése lehetővé teszi a szöveg pontosabb megértését. A fejlődő beszédértés, a gyarapodó szókincs segítségével bővül a kisiskolások beszéd útján szerzett élményeinek köre. A Tájékozódás füzet feladatai a még kialakulatlan irányfogalom fejlesztését, a síkbeli tájékozódás gyakoroltatását, a tárgyak, események közötti viszonyok felismertetését, a relációszókincs bővítését segítik.

HOME Digital version
Digital publication for home use
2.67 EUR
CLASSROOM Digital version
Digital publication designed for use in school, with interactive boards
13.33 EUR
Added to your cart.