Fenol (C₆H₅OH)

Najjednostavniji od aromatskih hidroksi spojeva.

Mahokrilac (zrakoplov), pronalazak Leonarda da Vincija

Ova izvanredno komplicirana konstrukcija pokušavala je oponašati pojedine faze ptičjeg leta.

Artiljerijska sredstva, izumi Leonarda da Vincija

Leonardova kreativnost se pokazala i preko planova različitih artiljerijskih sredstava.

Srebrov bromid (AgBr)

Bijela kristalna tvar, raspada se na svjetlu.

Izgradnja montažnih zgrada

Građevine izgrađene od montažnih tj. prefabriciranih betonskih blokova bile su uobičajene u arhitekturi socijalizma.

Sumpor (S₈)

16. najrasprostranjeniji element na Zemlji, žuti prah bez mirisa. Najpoznatiji mineral mu je pirit, kojeg nazivaju i "zlato za budale".

Bijeli fosfor (P₄)

Jedna od tri alotropske modifikacije fosfora.

Grupiranje kvadrova

Različite tipove kvadrova prikazujemo pomoću svakodnevnih predmeta.

Berilijev diklorid (BeCl₂)

Rabi se u proizvodnji berilija i kao katalizator.

Dušikov monoksid (Dušikov(II) oksid) (NO)

Bezbojan je i vrlo otrovan plin i važan međuproizvod u procesu proizvodnje dušične kiseline.

Rasijecanje kocke (zadaća)

Ako kocku rasiječemo sa plohama različitih položaja, možemo opažati razna tijela, koja su nastala.

Metanol (metilni alkohol) (CH₃OH)

Najjednostavniji zasićeni alkohol. To je vrlo otrovni spoj, koji se lako može zamijeniti s etanolom.

Fluorovodik (HF)

Jedan od vodikovih halida, vrlo agresivna tvar - čak nagriza staklo.

Jod (I₂)

Kruta, siva tvar koja prilikom zagrijavanja sublimira. Alkoholnu otopinu nazivamo jodnom tinkturom, to je dezinficirajuće sredstvo.

Added to your cart.