Wankelmotor

Een roterende motor met een hoge efficiëntie.

Condensator

Condensatoren slaan elektrische energie op in de vorm van elektrische lading.

Bodemsoorten (bodemprofiel)

In deze animatie zie je verschillende bodemsoorten.

Het gebit van zoogdieren

De structuur van het gebit weerspiegelt de specifieke voedingsgewoonten van een bepaalde diersoort.

Adrenaline (geavanceerd niveau)

De adrenaline, ook wel epinefrine genoemd, wordt dor invloed van stress in ons lichaam geproduceerd. Ze speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van de...

Archaeopteryx

De Archaeopteryx heeft kenmerken van zowel een vogel als van een reptiel. De Archaeopteryx wordt ook wel de Oervogel genoemd.

Plantage met slaven in de zuidelijke staten (VS, 19e eeuw)

Vóór de Amerikaanse Burgeroorlog was het gebruik van slaven op plantages een gangbaar fenomeen in de zuidelijke staten van de VS.

Ondergrondse kolenmijn

In tegenstelling tot dagbouwmijnen worden de overdekkende rotslagen niet weggehaald. De grondstoffen worden gedolven in mijnschachten.

Ammonieten

Een uitgestorven groep koppotigen. Ze dienen als belangrijke gidsfossielen.

Vogelbekdier

Het vogelbekdier vertoont eigenschappen van reptielen: het legt eieren en heeft een cloaca.

Stegosaurus

Een prehistorisch reptiel. De platen op zijn rug hielpen bij het regelen van zijn lichaamstemperatuur.

Mesopotamische uitvindingen (3. millennium v.Chr.)

De eenvoudige maar belangrijke uitvindingen van het oude Mesopotamië worden zelfs vandaag nog gebruikt.

Booreiland

In het midden van de stalen structuur bevindt zich een lange pijp die de zeebodem doorboort tot de steenlaag die de ruwe olie bevat.

Abdij van Sankt Gallen (11e eeuw)

Het gebouwencomplex was eeuwenlang een van de belangrijkste Benedictijnse abdijen.

Pijnreflex

De pijnreflex is een spinale reflex die helpt om het lichaam van een potentieel schadelijke pijnprikkel weg te halen.

Noordse stern

De noordse stern is een vogelsoort met de langste trekroute ter wereld.

Brandenburger Tor

Het vroeg-classicistische gebouw in Berlijn is één van de beroemdste symbolen van Duitsland.

Polynesische familie perceel (Samoa, 15e eeuw)

De gebouwen van een traditionele Samoaanse familie perceel is een getrouwe weerspiegeling van een unieke cultuur van de mensen die er wonen.

Ruiter van Madara

Het eigenaardig reliëf gelegen in Bulgarije is waarschijnlijk ​​aan het begin van de 7e en 8e eeuw ontstaan.

Added to your cart.