Gletsjer (middelbaar niveau)

Een gletsjer is een uit sneeuw gevormde ijsmassa die zich langzaam en doorlopend beweegt.

SM U-35 onderzeeër (Duitsland, 1912)

Onderzeeërs hebben al ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol in zeeoorlogen gespeeld.

Calciumcarbonaat (CaCO₃)

Kalksteen is een veelgebruikt materiaal met veel verschillende toepassingen.

Chlorering van methaan door een substitutiereactie

Tijdens de substitutiereactie worden de waterstofatomen van methaan vervangen door chlooratomen. het bijproduct is waterstofchloride.

Additie

Additie is een reactie waarbij de moleculen van twee of meer substanties verenigen zonder de vorming van een bijproduct.

De eerste schooldagen

Spelenderwijs leren over kleuren, getallen, letters en vormen.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Het gezuiverde afvalwater kan door de landbouwsector en industrie gebruikt worden.

Botten van de onderste ledematen

Botten van de onderste ledematen vormen de bekkengordel en de benen.

Veiligheidsuitrusting van fietsen

De verkeersregels bevatten ook regels die de veiligheidsuitrusting van fietsen betreffen.

Hero’s aeolipile

Hero van Alexandrië is de uitvinder van de eerste stoommachine, hoewel hij het enkel beschouwde als leuk speelgoed.

Tanks (Tweede Wereldoorlog)

Op het land waren de tanks de voorvechters in de Tweede Wereldoorlog.

Aerodynamische lift

Als gevolg van het asymmetrische profiel van vleugels ontstaat liftkracht tijdens een snelle beweging.

Werking van een onderzeeër

Door de gemiddelde dichtheid van de romp van het schip te veranderen kan het schip zich in het water laten afdalen of naar de oppervlakte stijgen.

De thermische uitzetting van bruggen

De lengte van de staalconstructies van een brug is afhankelijk van de temperatuursveranderingen van de brug.

Geothermische centrale

Geothermische centrales zetten de energie van heet water om in elektriciteit.

Thermische centrale (met fossiele brandstof)

Thermische centrales zetten de energie die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen of hernieuwbare bronnen om in elektriciteit.

Zenuwcellen, zenuwweefsel

Zenuwcellen zijn gespecialiseerd in de overdracht van elektrische signalen.

De urinewegen

De urinewegen zorgen voor de verwijdering van schadelijke en nutteloze materialen uit het lichaam.

Oliewinning

Aardolie wordt wordt met behulp van pompsystemen naar de oppervlakte gebracht.

De schedel en de wervelkolom

De twee voornaamste onderdelen van het centrale zenuwstelsel, namelijk de hersenen en het ruggenmerg, worden beschermd door de schedel en de wervelkolom.

Added to your cart.