De Hongaarse kroonjuwelen

Van de vijf Hongaarse kroonjuwelen van de middeleeuwse heersers is de Heilige Kroon de meest bekende.

Boog van Titus (Rome, 1e eeuw)

De Romeinse keizer liet een triomfboog als herdenken aan de overwinnende veldtocht tegen de joden bij de ingang van het Forum Romanum opgericht.

Formule van Euler voor veelvlakken

De formule die door Leonhard Euler werd ontwikkeld, beschrijft één van de fundamentele eigenschappen van convexe veelvlakken.

Slag bij Zama (202 v.Chr.)

In Afrika, tijdens de tweede Punische oorlog versloeg de Romeinse Scipio het leger van Hannibal definitief.

Drums

Drums worden gespeeld door het slaan op het membraan. Er zijn vele soorten drums.

Slavische krijgers

Slavische krijgers werden in de middeleeuwen in heel Europa alom gerespecteerd.

Fenol (C₆H₅OH)

De eenvoudigste aromatische hydroxyverbinding.

Zwavel (S₈)

Een gele, geurloze vaste stof die op de 16e plaats staat op de lijst van meestvoorkomende elementen in de aardkorst. Een van de meest voorkomende...

Oliezuur (cis-9-octadeceenzuur) (C₁₇H₃₃COOH)

De asymmetrische moleculen kunnen met hun spiegelbeelden niet worden gedekt.

Ammoniak (NH₃)

Een kleurloos gas met een kenmerkende, doordringende geur. De waterige oplossing ervan wordt ammoniumhydroxide of ammonia genoemd.

Water (H₂O)

Water is een zeer stabiele verbinding van waterstof en zuurstof, onmisbaar voor alle bekende levensvormen. In de natuur komt het voor in vloeibare, vaste en...

Fosforzuur (H₃PO₄)

Wordt gebruikt als additief voor levensmiddelen, en om kalkaanslag en roest te verwijderen.

Aniline (C₆H₅NH₂)

Het eenvoudigste aromatische amine, met de wetenschappelijke naam fenylamine

Stikstofdioxide (NO2)

Een roodachtig bruin giftig gas. Het is zeer reactief als gevolg van een ongepaard elektron.

Hydroxide-ion (OH⁻)

Ioncomplex dat ontstaat door afgifte van een proton uit een watermolecuul.

Ichthyosaurus

Vis-achtige prehistorische reptielen die aan het leven in zee aangepast waren. Ze waren een voorbeeld van convergente evolutie.

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose is de structurele basiseenheid van cellulose.

Waterstof-sulfide, zwavelsulfide (H₂S)

Kleurloze, alleen in waterige oplossingen gekende, middelsterke zuur.

Added to your cart.