Keukenmeubelen design - driedimensionaal assenstelsel

Een computermodel van keukenmeubelen zal helpen om kennis te maken met het gebruik van het assenstelsel.

Trimethylamine N(CH₃)₃

De tertiaire amine die de geur van bedorven voedsel veroorzaakt.

Broomchloorfluormethaan (CHClBrF)

Het molecuul heeft twee enantiomeren: stereoisomeren die spiegelbeelden van elkaar zijn en niet over elkaar gelegd kunnen worden.

Gemotoriseerd vliegtuig (János Adorján, 1910)

De uitvinding genaamd 'Libelle' (waterjuffer) is één van de mijlpalen in de geschiedenis van de (Hongaarse) luchvaart.

Berylliumchloride (BeCl₂)

Wordt gebruikt bij de productie van beryllium en als katalysator.

Isopreen (2-methyl buta-1,3-dieen) (C₅H₈)

Synthetische rubber wordt geproduceerd door de polymerisatie van isopreen.

Stikstofmonoxide (NO)

Kleurloos gas met hogere dichtheid dan lucht, een tussenproduct bij de vervaardiging van salpeterzuur.

Methanol (MeOH) (CH₃OH)

De eenvoudigste verzadigde alcohol. Zeer giftige stof die gemakkelijk kan worden verward met ethanol.

Methaan (CH₄)

Moleculen met een gelijkaardige constitutie zijn spiegelbeelden van elkaar, maar niet identiek; ze zijn paren van enantiomeren.

Yurt

Een circulaire, koepelvormige, draagbare tent bedekt met vilt, meestal gebruikt door nomadische volkeren.

2-desoxy-bèta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

Een onderdeel van DNA, bevat één hydroxylgroep minder dan ribose

Hexaan (C₆H₁₄)

Één van de twintig proteïnogene aminozuren.

Vuilniswagens

De vuilniswagens zijn belangrijk in het dagelijks leven van steden.

Zwaveldioxide (SO₂)

De belangrijkste veroorzaker van zure regen, een tussenproduct bij de vervaardiging van zwavelzuur.

Waterstoffluoride (HF)

Deze stof behoort tot de waterstofhalogeniden en is zo agressief dat zelfs glas erdoor wordt aangetast.

Added to your cart.