Jodium (I₂)

Een vaste, staalgrijze stof, die bij verhitting sublimeert. De oplossing ervan in alcohol heet jodiumtinctuur.

Zwaveltrioxide (SO₃)

Een van oxiden van zwavel, vormt samen met water zwavelzuur.

Waterstofbromide (HBr)

Een van de waterstofhalogeniden, wordt toegepast bij de productie van alkylbromiden.

Naftaleen (C₁₀H₈)

De eenvoudigste polycyclische aromatische koolwaterstof.

Bèta-D-fructose (vruchtensuiker) (C₆H₁₂O₆)

Fructose, ook wel vruchtensuiker genoemd, is de zoetste koolhydraat.

Formamide (methaanamide) (HCONH₂)

Kleurloze, enigszins viskeuze, hygroscopische vloeistof die voor de productie van mierenzuur, waterstof-cyanide en andere organische verbindingen wordt...

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

De lineaire-ketenversie van ribose, die van nature voorkomt in nucleïnezuren, co-enzymen, nucleotiden en nucleosiden.

Chloor (Cl₂)

Een geelgroen, giftig gas met een sterke geur, een van de halogenen.

Ureum (CO(NH₂)₂)

In de urine van zoogdieren voorkomende verbinding die wordt gebruikt bij de productie van stikstofhoudende meststoffen.

Benzeen (C₆H₆)

Benzeen is de eenvoudigste aromatische koolwaterstof.

De stoomboot Kisfaludy (1846)

De eerste testtocht van de raderstoomboot vond plaats in 1846 aan het Balatonmeer.

Ozon (O₃)

Allotrope vorm van zuurstof, bestaande uit drie zuurstofatomen.

Broom (Br₂)

Een van de halogenen, kan huidirritatie veroorzaken.

Navigatie in de ruimte

De animatie helpt bij het het ontwikkelen van ruimtegevoel en navigeren in de ruimte met behulp van de ruimtecoördinaten.

Added to your cart.