Ammoniumion (NH₄⁺)

Een complex ion dat wordt gevormd door de opname van een proton uit ammoniak.

Imidazool (C₃H₄N₂)

Een biologische, praktisch belangrijke organische verbinding.

Palmitinezuur (hexadecaanzuur) (C₁₅H₃₁COOH)

Een witte, wasachtige substantie, een carbonzuur met een hoog koolstofgetal.

Chloormethaan (methylchloride) (CH₃Cl)

Chloormethaan kan worden bereid door verwarming van een mengsel van methaan en chloor.

Waterstofchloride (HCl)

Een kleurloos gas met een penetrante geur, de oplossing ervan heet zoutzuur.

Pentaan ((C) ₅ (H) ₂ ’Tussen’)

Stikstofhoudende heterocyclische verbinding, een kleurloze, stinkende, giftige vloeistof.

De experimentele helikopter van Oszkár Asbóth (1928)

De eerste helikoptervlucht van Oszkár Asbóth in 1928 was een mijlpaal in de geschiedenis van de luchtvaart.

Beweeglijke vleugels, een uitvinding van Leonardo da Vinci (1487-1489)

De vleugels van vogels gaf het monster en een slechte vorstelling diende als basis van het idee van de structuur.

Ethylacetaat (C₄H₈O₂)

Een van de belangrijkste esters, die ontstaat uit de reactie van ethanol en azijnzuur.

Overdekte strijdwagen, een uitvinding van Leonardo da Vinci (rond 1485)

Leonardo heeft met zijn plan de kwesties van veiligheid, beweeglijkheid en hoge vuurkracht beantwoord.

Luchtschroef, een uitvinding van Leonardo da Vinci (rond 1489)

Leonardo dacht dat zijn propeller bij een passende toerental zich kan opheffen.

Mechanische vleugel, een uitvinding van Leonardo da Vinci (1493-1495)

Dit is een meesterwerk van de Renaissance Uomo universale op het gebied van de aviatiek.

Benzoëzuur (C₆H₅COOH)

Benzeen is het eenvoudigste aromatische carbonzuur.

Draaibare brug, een uitvinding van Leonardo da Vinci (1487-1489)

Bij de plannen van Leonardo vindt men ook werken in verband met bruggen. De volgende speciale brug heeft het mogelijk gemaakt dat het verkeer van vaartuigen...

Added to your cart.