Aceetaldehyde (ethanal) (CH₃CHO)

Een aldehyde, belangrijk als grondstof en tussenproduct in de industrie

Fosfaat (PO₄³⁻)

Een ioncomplex dat wordt gevormd door afgifte van een proton uit fosforzuur.

Avaren (8e eeuw)

De Avaren vestigden een stabiel rijk in het Karpatenbekken tussen de 6-8e eeuw.

Diglycine (C₄H₈N₂O₃)

Het eenvoudigste peptide, dat bestaat uit twee glycinemoleculen met daartussen een peptidebinding.

Glycerol (propaan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Driewaardig alcohol, dat vaak als een ingrediënt in crèmes, zalven wordt gebruikt.

Styreen (vinylbenzeen) (C₈H₈)

Een kleurloze vloeistof met een geur die lijkt op die van benzeen. Het monomeer van polystyreen.

Ethanol (ethylalcohol) (C₂H₅OH)

De bekendste alcohol, belangrijk in de voedingsmiddelenindustrie.

Boortrifluoride (BF₃)

Kleurloos, gas met een doordringende geur, zwaarder dan lucht. Het vormt witte dampen in vochtige lucht.

Maltose (moutsuiker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Een disaccharide die wordt gevormd door het samenvoegen van twee alfa-D-glucosemoleculen.

Waterstofjodide (HI)

Een kleurloos gas met een penetrante geur, zwaarder dan lucht.

Fluor (F₂)

Het lichtste halogeen. Een bleek geelgroen, uiterst reactief en giftig gas. De bekendste verbinding ervan is teflon.

Bèta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Een kristallijne verbinding die onderdeel uitmaakt van nucleïnezuren, co-enzymen, nucleotiden en nucleosiden.

Cyclohexaan (C₆H₁₂)

Een kleurloze vloeistof, goed oplosbaar in organische oplosmiddelen maar niet in water.

Oxoniumion (H₃O⁺)

De pH van een oplossing wordt bepaald door de verhouding van hydroniumionen en hydroxide-ionen.

Siliciumdioxide (SiO₂)

Een polymorfe verbinding, die vooral wordt aangetroffen in de vorm van kwarts.

Added to your cart.