Opdrachten over moleculen VI (koolhydraten)

Om te oefenen met de groepen en de structuren van mono-, di- en polysachariden

Opdrachten over moleculen V (zuurstofhoudende koolstofverbindingen)

Om te oefenen met de groepen en de structuren van zuurstofhoudende organische verbindingen

Hongaarse huzaar

De term 'huzaar' verwijst naar een type lichte cavalerie met Hongaarse oorsprong die populairst was in de 18e-19e eeuw.

Sovjet-soldaat (Tweede Wereldoorlog)

De Sovjet-leger werd een zeer krachtige macht na de Eerste Wereldoorlog, in eerste instantie door zijn omvang, later als gevolg van zijn arsenaal.

Karstgebied (basisniveau)

Op een karstgebied ontstaan karstobjecten zoals dolinen of druipstenen.

Dichloormethaan (CH₂Cl₂)

Het wordt geproduceerd door methaan te behandelen met chloorgas, en wordt gebruikt als oplosmiddel.

Vormen bouwen (in kleur)

Bouw ruimtelijke vormen uit blokjes met behulp van diverse weergaven.

Indeling van ruimtelijke figuren 4.

In deze animatie zie je hoe ruimtelijke figuren worden ingedeeld aan de hand van concrete voorbeelden.

Vuurtoren

De vuurtorens helpen de schepen om dicht bij de kust te varen.

Middeleeuwse Chinese soldaat

De soldaten bij de Grote Muur hadden primitieve wapens.

Oude Romeinse senator en zijn vrouw

Senatoren, lid zijnde van de hoogste sociale klasse van het oude Rome, droegen toga's met paarse randen.

Oude Atheense burger en zijn vrouw

De Atheense democratie werd gebouwd op de gemeenschap van burgers met volledige rechten.

Katholieke grafkapel (Feldebrő, Hongarije)

Een van de belangrijkste historische gebouwen in Hongarije, een parochiekerk gebouwd in de 11e eeuw.

Plooiing (basisniveau)

Laterale drukkrachten zorgen ervoor dat rotsen zich plooien. Zo worden plooiingsgebergten gevormd.

Een soldaat van Napoleon (19e eeuw)

Napoleon Bonaparte's Grande Armée werd beschouwd als onoverwinnelijk.

Purine (C₅H₄N₄)

Een stikstofbevattende heterocyclische verbinding. Derivaten ervan zijn guanine en adenine.

Added to your cart.