Opdelen van een kubus

Onderzoek de ruimtelijke figuren die ontstaan als je een kubus opdeelt.

Zilverjodide (AgI)

Een lichtgele verbinding, die ontstaat bij de reactie van zilvernitraat en kaliumjodide.

De watercyclus (basisniveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Plooiing (gemiddeld niveau)

Laterale drukkrachten zorgen ervoor dat rotsen zich plooien. Zo worden plooiingsgebergten gevormd.

Tryptofaan

Een van de twintig aminozuren waaruit eiwitten bestaan, bevat een aromatische ring als onderdeel van zijn zijketen.

Treonine

Een van de twintig aminozuren waaruit eiwitten bestaan.

Serine

Een van de twintig aminozuren waaruit eiwitten zijn opgebouwd.

Proline

Een van de twintig aminozuren waaruit eiwitten zijn opgebouwd. De aminogroep en het derde koolstofatoom aan de zijketen vormen een ring.

Isoleucine

Een van de twintig aminozuren waaruit eiwitten zijn opgebouwd.

Fluit

De fluit is één van de aangeblazen muziekinstrumenten.

Tyrosine

Een van de twintig aminozuren waaruit eiwitten bestaan, bevat een aromatische ring als onderdeel van zijn zijketen.

West-Europese kledingstukken in de jaren 1990

De kledingen weerspiegelen de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk.

Indeling van ruimtelijke figuren 3.

In deze animatie zie je hoe ruimtelijke figuren worden ingedeeld aan de hand van concrete voorbeelden.

Hypochloriet (OCl⁻)

Er ontstaan hypochlorietionen bij de ontsmetting van water met chloor.

Ottomaanse sultan (16de eeuw)

De leider van het Ottomaanse Rijk was de Sultan, de Heer van leven en dood.

Kleding (Hongarije, 10e eeuw)

Kleding weerspiegelt de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk.

Kleding van Barbaren (5de eeuw)

Kleding weerspiegelt de levensstijl en de cultuur uit die tijd en omgeving.

Added to your cart.