Anatomie van de dunne darm

Het langste deel van het spijsverteringsstelsel, waar het merendeel van de spijsvertering en de opname van voedingsstoffen plaatsvindt.

De structuur en architectuur van snelwegen

Op snelwegen is er een middenberm is tussen de twee rijrichtingen.

Menselijk skelet

De innerlijke stevige structuur van ons lichaam waaraan de skeletspieren hechten.

Bind- en steunweefsel

Bindweefsel omvat los en dicht bindweefsel, vetweefsel, bloed, pees- en botweefsel.

Smaakzin

De smaakreceptoren zetten chemische stimuli om in elektrische signalen.

Europese rivierkreeft

Een grote, wijdverspreide zoetwaterkreeft die men Europa kan terugvinden.

Delen van het menselijk brein

De hoofdonderdelen van het menselijke brein zijn de hersenstam, het cerebellum, het diencephalon, de hersenen, die verdeeld zijn in lobben.

De neus en de reukzin

Wanneer het gestimuleerd wordt door geuren genereert het reukorgaan elektrische signalen.

Spierweefsel

De drie soorten spieren in het menselijk lichaam zijn de gladde, de dwarsgestreepte en de hartspier.

Structuur van de skeletspieren

Deze animatie toont de fijne moleculaire structuur en de functie van de spieren.

Covalente bindingen in benzeenmoleculen

In benzeen zitten sigma-bindingen en gedelokaliseerde pi-bindingen tussen koolstofatomen.

Synaptische transmissie

Neuronen dragen elektrische signalen over via chemische en elektrische synapsen.

Kettingreactie

Energie die vrijkomt bij kernsplitsing kan gebruikt worden voor civiele of militaire doeleinden.

Dynamo (middenniveau)

De dynamo genereert gelijkstroom uit mechanische energie.

Aluminiumsmelterij

In een aluminiumsmelterij wordt aluminium uit aluinaarde geëxtraheerd door middel van elektrolyse.

Kerncentrale

In kerncentrales wordt de energie die vrijkomt bij atoomsplitsing omgezet in elektrische energie.

Wereldwonderen van de antieke wereld

Van de wereldwonderen van de antieke wereld zijn tegenwoordig alleen nog de piramides van Gizeh te zien.

Menselijke spieren

De skeletspieren vormen het actieve onderdeel van het bewegingsstelsel: ze bewegen de botten waaraan ze bevestigd zijn.

Added to your cart.