Brandende olie op het oppervlak van het zeewater

Materialen kunnen niet uitgeblust worden met water als ze een kleinere dichtheid hebben dan water zelf

Gouden munt van Croesus, koning van Lydië (rond 550 VC)

De oudste bewaard gebleven munten met gestandaardiseerd gewicht en vorm zijn afkomstig uit het tijdperk van Croesus.

De Vix Krater (6de eeuw VC)

De mengkom voor wijn en water is versierd met Spartaanse soldaten.

Ostracon

Het bevat de naam van de persoon die verbannen zou worden uit Athene

De Sirenenvaas

Het beeldt Odysseus die de Sirenen passeert af.

Added to your cart.