Vrije val

Het object in vrije val versnelt door de zwaartekracht

Franse Keizerlijke Adelaar

Napoleon, naar Romeinse traditie, schonk een gouden adelaar met de vlag aan al zijn regimenten.

Landbouwtentoonstelling in Engeland

De verspreiding van moderne werktuigen droeg bij tot de ontwikkeling van de landbouw.

Added to your cart.