Kas mūs gaida nākotnē?

Kas mūs gaida nākotnē?

Meklēsim risinājumus globālām vides aizsardzības problēmām.

Ģeogrāfija

Autors: Horváthné Kunstár Andrea

Korektors: Márton Gábor

Atslēgvārdi

vides piesārņojums, vides aizsardzība, globāla problēma, globālā sasilšana, energy saving, ūdens piesārņojums, gaisa piesārņojums, augsnes piesārņojums, meža iznīcināšana, éhínség, atkritumi, pārapdzīvotība, ecological footprint, harm reduction, videi draudzīgs, diagramma, planēta, Ekonomika, Sabiedrība, Bioloģija, klimats, transports, Ģeogrāfija, Dabaszinības, dabas pētījums, ekoloģija, ecology, Tehnoloģija

Saistītie vienumi

Saistītie vienumi

Kā varam izmanto Saules starus?

Šajā nodarbībā noskaidrosim, kā varam izmantot Saules enerģiju.

Kā varam izmantot hidroenerģiju?

Šajā nodarbībā noskaidrosim hidroenerģijas izmantošanas iespējas.

Kā varam izmantot saules enerģiju?

Šajā nodarbībā noskaidrosim saules enerģijas izmantošanas iespējas.

Kā varam izmantot vēja enerģiju?

Šajā nodarbībā noskaidrosim, kā varam izmantot vēja enerģiju.

Kā veidojas augsne?

Šajā nodarbībā uzzināsiet, kā veidojas augsne, no kā tā sastāv un kā to aizsargāt.

Kāda būs bērnu dzīve pēc 50 gadiem?

Padomājiet, kā aktuālās dabas, vides, ekonomiskās un tehnoloģiskās izmaiņas varētu ietekmēt mūsu nākotni.

Kur aizplūst notekūdeņi?

Šajā nodarbībā uzzināsiet par notekūdeņu rašanos, attīrīšanu un ietekmi uz vidi.

Kur rodas ūdens?

Noskaidrosim, kāds ir ūdens ceļš no avota līdz glāzei.

Lietotāja rokasgrāmata

Rokasgrāmata par digitālajās stundās izmantotajām ikonām un to izmantošanas iespējām.

Mums vēl ir laiks, lai...

Mums jādzīvo tā, lai arī mūsu pēcteči varētu dzīvot vidē, kurā ir pieejams viss dzīvei nepieciešamais.

Neredzamie slepkavas – oglekļa oksīdi – un kā pret tiem cīnīties

Šajā nodarbībā uzzināsiet par oglekļa monoksīdu un oglekļa dioksīdu.

No kā sastāv maisījumi?

Šajā nodarbībā iepazīsiet dažādus maisījumus un uzzināsiet, kā var atdalīt dažādas maisījumu sastāvdaļas.

Parādi, cik brīnišķīga ir pasaule!

Šajā projektā atklāsiet dabas skaistumu un daudzveidību.

Parādiet, ka protat sadarboties.

Tikai kopienas spēj īstenot nozīmīgas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.

Parādiet, ka varat pārliecināt savu ģimeni!

Mums visiem jātaupa elektroenerģija, jo Zemeslodes iedzīvotāji patērē tik daudz elektroenerģijas resursu, ka tie drīz vien var izsīkt.

Samaziniet atkritumu apjomu!

Cilvēki rada arvien vairāk atkritumu. Ja mēs ieviestu izmaiņas savā dzīvesveidā, mēs varētu ievērojami samazināt sadzīves atkritumu apjomu.

Saule kā enerģijas avots

Šajā nodarbībā uzzināsiet par Sauli un kādi ir saules enerģijas izmantošanas veidi.

Vai ūdens ir svarīgs mūsu izdzīvošanai?

Uzziniet, kādēļ ūdens ir viena no svarīgākajām vielām uz Zemes.

Vai gaiss ir redzams?

Šajā nodarbībā noskaidrosiet, kādas īpašības piemīt gaisam.

Vai mums ir laiks palīdzēt citiem?

Cilvēkiem jāiemācās būt uzmanīgiem vienam pret otru, jāiepazīst dažādas reālās dzīves situācijas un jāizprot to rašanās iemesli.

Vielu un enerģijas aprite mājsaimniecībās

Dzīvokļi un mājas ir kā dzīvi organismi – notiek nepārtraukta enerģijas un vielu aprite starp tiem un vidi.

Vai ķērpji kaitē kokiem?

Šajā nodarbībā iepazīsiet ķērpju priekšrocības.

Added to your cart.