Parādiet, ka varat pārliecināt savu ģimeni!

Parādiet, ka varat pārliecināt savu ģimeni!

Mums visiem jātaupa elektroenerģija, jo Zemeslodes iedzīvotāji patērē tik daudz elektroenerģijas resursu, ka tie drīz vien var izsīkt.

Jaunākās klases — Dabaszinības

Autors: Iván Zsuzsanna

Korektors: Árvainé Libor Ildikó

Atslēgvārdi

enerģijas taupīšana, energy saving, ilgtspējīga attīstība, Enerģija, energiafogyasztás, energiapazarlás, videi draudzīgs, atkritumi, selektīvā atkritumu savākšana, pārstrāde, enerģijas avots, Zeme, Sasilšana, apgaismojums, vízhasználat, elektromos eszközök, szobanövény, dekoratīvo augu, ģimene, Elektriskā strāva, Personāldators, telefons, Pirkt, ēdieni, augi, project, environmental studies, vides aizsardzība, Bioloģija, dabas pētījums, ekoloģija, ecology

Saistītie vienumi

Saistītie vienumi

Kāda būs bērnu dzīve pēc 50 gadiem?

Padomājiet, kā aktuālās dabas, vides, ekonomiskās un tehnoloģiskās izmaiņas varētu ietekmēt mūsu nākotni.

Parādi, cik brīnišķīga ir pasaule!

Šajā projektā atklāsiet dabas skaistumu un daudzveidību.

Parādi, ka spēj mainīties!

Mūsu fiziskā un garīgā veselība, kā arī iekšējā harmonija nosaka attiecības ar apkārtējo pasauli.

Kas mūs gaida nākotnē?

Meklēsim risinājumus globālām vides aizsardzības problēmām.

Lietotāja rokasgrāmata

Rokasgrāmata par digitālajās stundās izmantotajām ikonām un to izmantošanas iespējām.

Ģeotermālā enerģija

Kā rodas Zemes dzīļu enerģija, un kā mēs to varam izmantot?

Kā varam izmanto Saules starus?

Šajā nodarbībā noskaidrosim, kā varam izmantot Saules enerģiju.

Kā varam izmantot hidroenerģiju?

Šajā nodarbībā noskaidrosim hidroenerģijas izmantošanas iespējas.

Kā varam izmantot saules enerģiju?

Šajā nodarbībā noskaidrosim saules enerģijas izmantošanas iespējas.

Kā varam izmantot vēja enerģiju?

Šajā nodarbībā noskaidrosim, kā varam izmantot vēja enerģiju.

Lūk, ko darīja skolēni senāk...

Uzziniet, kā skolēni mācījās senākos laikos, un iepazīstiet tā laika izglītības tradīcijas un vērtības.

Mums vēl ir laiks, lai...

Mums jādzīvo tā, lai arī mūsu pēcteči varētu dzīvot vidē, kurā ir pieejams viss dzīvei nepieciešamais.

Parādiet, ka protat sadarboties.

Tikai kopienas spēj īstenot nozīmīgas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.

Reiz, sensenā pagātnē...

Vairums no mums izjūt piesaisti vietai, kur dzīvojam, un varam vērot, kā tā dienu no dienas mainās.

Samaziniet atkritumu apjomu!

Cilvēki rada arvien vairāk atkritumu. Ja mēs ieviestu izmaiņas savā dzīvesveidā, mēs varētu ievērojami samazināt sadzīves atkritumu apjomu.

Saule kā enerģijas avots

Šajā nodarbībā uzzināsiet par Sauli un kādi ir saules enerģijas izmantošanas veidi.

Vai mums ir laiks palīdzēt citiem?

Cilvēkiem jāiemācās būt uzmanīgiem vienam pret otru, jāiepazīst dažādas reālās dzīves situācijas un jāizprot to rašanās iemesli.

Vai mums ir nākotne?

Iztēlojieties nākotnes pilsētu

Vai vējam piemīt enerģija?

Šajā nodarbībā iepazīsiet senos un modernos vēja enerģijas izmantošanas veidus.

Vielu un enerģijas aprite mājsaimniecībās

Dzīvokļi un mājas ir kā dzīvi organismi – notiek nepārtraukta enerģijas un vielu aprite starp tiem un vidi.

Added to your cart.