Orientēšanās palīgierīces, un ne tikai

Orientēšanās palīgierīces, un ne tikai

Šajā nodarbībā uzzināsiet, kā orientēties apvidū.

Dabaszinības

Autors: Jóri Johanna, Kissné Gera Ágnes, Vízvári Albertné

Korektors:

Atslēgvārdi

Orientācija, Karte, világtájak, Kompass, méretarány, kartes zināšanas, Austrumi, uz rietumiem, uz ziemeļiem, Dienvidos, plānošana, vonalas mérték, északkelet, északnyugat, délnyugat, délkelet, fővilágtájak, mellékvilágtájak, telpiskā orientācija, égtájak, aránymérték, égitestek, Saule, zvaigznes, virziens, attālums, Polārzvaigzne, magnēts, magnetisms, dabiska vide, Ģeogrāfija, Dabaszinības, dabas pētījums

Saistītie vienumi

Saistītie vienumi

Kā top kartes?

Šajā nodarbībā uzzināsiet, kas ir apvidus plāns, karte un mērogs.

Ko vēsta kartes?

Nodarbība par dažāda veida kartēm.

Lietotāja rokasgrāmata

Rokasgrāmata par digitālajās stundās izmantotajām ikonām un to izmantošanas iespējām.

Planēta Zeme – mūsu mājas

Nodarbība par Zemes reljefu un kontinentiem.

Added to your cart.