Planēta Zeme – mūsu mājas

Planēta Zeme – mūsu mājas

Nodarbība par Zemes reljefu un kontinentiem.

Dabaszinības

Autors: Jóri Johanna, Kissné Gera Ágnes, Vízvári Albertné

Korektors:

Atslēgvārdi

Zeme, zemes virsma, Zemes zemeslode, Karte, okeāns, sausa zeme, jūra, kontinents, kontinentu pozīcijas, kontinentu pārvietošanās, kartes zināšanas, térképészet, pārstāvība, pasaules karte, Klusais okeāns, Atlanti-óceán, Indijas okeāns, Āzija, Amerika, Āfrika, Antarktika, Eiropa, Austrālija, Ģeogrāfija, dabas pētījums, planēta

Saistītie vienumi

Saistītie vienumi

Kā top kartes?

Šajā nodarbībā uzzināsiet, kas ir apvidus plāns, karte un mērogs.

Ko vēsta kartes?

Nodarbība par dažāda veida kartēm.

Orientēšanās palīgierīces, un ne tikai

Šajā nodarbībā uzzināsiet, kā orientēties apvidū.

Kā radušies kalni

Šajā nodarbībā uzzināsiet, kā radušies kalni.

Lietotāja rokasgrāmata

Rokasgrāmata par digitālajās stundās izmantotajām ikonām un to izmantošanas iespējām.

Added to your cart.