Lietus līst, vēji pūš

Šajā nodarbībā iepazīsiet vēja un nokrišņu jēdzienus.

Kāpēc mainās laikapstākļi?

Šajā nodarbībā stāstīsim par laikapstākļu veidiem, vidējo temperatūru un temperatūras svārstībām.

Vai klimats ir pastāvīgs vai mainīgs?

Šīs digitālās nodarbības tēma ir klimats un to ietekmējošie faktori.

Kā atrast informāciju klimata kartēs

Šajā nodarbībā uzzināsiet, kā izmantot klimata kartes un sastādīt klimata diagrammas.

Grauzēji un plēsēji

Iepazīstiet grauzējus un plēsējus, kas mīt mežā.

Mūžzaļo koku pasaule

Nodarbība par priežu dzimtas skujkokiem.

Gauss – matemātikas karalis

Kāpēc Gausu bieži dēvē par matemātikas karali?

Vai jūties labi savā ādā?

Nodarbība par cilvēka ādas funkcionēšanu un veselību.

Kāda būs bērnu dzīve pēc 50 gadiem?

Padomājiet, kā aktuālās dabas, vides, ekonomiskās un tehnoloģiskās izmaiņas varētu ietekmēt mūsu nākotni.

Saules dieva dēla valstībā

Digitālā nodarbība par Inku Impērijas daudzveidīgo kultūru.

Parādiet, ka protat sadarboties.

Tikai kopienas spēj īstenot nozīmīgas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.

Reiz, sensenā pagātnē...

Vairums no mums izjūt piesaisti vietai, kur dzīvojam, un varam vērot, kā tā dienu no dienas mainās.

Lūk, ko darīja skolēni senāk...

Uzziniet, kā skolēni mācījās senākos laikos, un iepazīstiet tā laika izglītības tradīcijas un vērtības.

Mums vēl ir laiks, lai...

Mums jādzīvo tā, lai arī mūsu pēcteči varētu dzīvot vidē, kurā ir pieejams viss dzīvei nepieciešamais.

Vai mums ir laiks palīdzēt citiem?

Cilvēkiem jāiemācās būt uzmanīgiem vienam pret otru, jāiepazīst dažādas reālās dzīves situācijas un jāizprot to rašanās iemesli.

Vai putekļusūcējs darbojas uz Mēness?

Šajā nodarbībā apgūsiet, kas ir atmosfēras spiediens.

Neredzamie slepkavas – oglekļa oksīdi – un kā pret tiem cīnīties

Šajā nodarbībā uzzināsiet par oglekļa monoksīdu un oglekļa dioksīdu.

No kā ir izgatavoti mums apkārt esošie priekšmeti?

Uzziniet, kādas īpašības piemīt materiāliem, no kuriem ir izgatavoti mums apkārt esošie priekšmeti.

Added to your cart.