Molekulas

Molekulas

Molekulu svarīgākās īpašības, struktūrformulas un informatīvi trīsdimensiju modeļi.

Ķīmija

Uzskates līdzekļi

HTML5

TODO HTML5

Atslēgvārdi

molekula, modelis, ķīmiskā viela, Molmasa, Kušanas punkts, Viršanas punkts, Blīvums, notikums, Sadegšanas siltums, bīstama, ogļūdeņradis, halogēnus saturošs organiskais savienojums, skābekli saturoši organiskie savienojumi, slāpekli saturošs organiskais savienojums, ogļhidrāti, aminoskābe, proteīns, plastmasa, nukleotīds, nukleīnskābe, Zaļais pigments, triglicerīds, nemetāla elements, molekulāro savienojumu, jons, jonu savienojums, metāla režģi, kovalenta tīkla struktūra, kuba režģis, hlorīda jons

Saistīti rīki

Added to your cart.