WAAR PRECIES?

WAAR PRECIES?

Leer op een speelse manier je locatie bepalen.

Wiskunde

Auteur: Tóth Katalin

Revisor: Horváthné Kunstár Andrea

Trefwoorden

Orientatie, een locatie kiezen, positionering, communicatie, Data, informatie, informatieverwerking, vlak, ruimte, Informatie, mijlpaal, richting, afstand, straal, lijn, Punt, referentiepunt, kruispunt, coördinaat, telefoon, tekstbericht, hiken, referentiesysteem, bericht, GPS, Spel, Wiskunde, Aardrijkskunde, moedertaal, Fysica

Gerelateerde items

Gerelateerde items

Het cartesisch en het poolcoördinatenstelsel

Oefen met het bepalen van een specifieke locatie aan de hand van coördinatensystemen.

Waar kan gps voor worden gebruikt?

Deze les geeft leuke ideeën voor het gebruik van gps (Global Positioning System).

Waar zullen we elkaar ontmoeten?

Laten we eens kijken hoeveel informatie je nodig hebt om je locatie te bepalen.

We gaan oefenen met het vaststellen van locaties.

In deze les leer je wat geografische coördinaten zijn en hoe je ze kunt gebruiken.

Wat weet je over snelheid?

In deze les kom je meer te weten over het concept van snelheid.

En toch draait zij, deel 2

In deze les kom je meer te weten over de beweging van de aarde rond de zon.

Gebruikershandleiding

Een handleiding over de betekenis van pictogrammen in digitale lessen en de manier waarop ze gebruikt kunnen worden.

HOE WORDEN PLATTEGRONDEN EN KAARTEN GEMAAKT

Leer over de concepten plattegrond, kaart en kaartschaal.

We gaan de tijd meten!

Deze les gaat over tijdsmeetapparatuur en de soorten en eenheden van tijdmeting.

Added to your cart.