how to make a website

Wat gebeurt er met je?

Dit project geeft antwoord op deze vragen.

Picture

Met welke wereldwijde milieuproblemen hebben we te maken?

Bekijk de video om meer te weten te komen over grootschalige wereldwijde milieuproblemen.

Bespreek de problemen die in de video voorbijkomen. Bedenk welke van deze problemen rechtstreeks invloed hebben op jouw leven, en welke op dat van jullie kinderen.

Picture
Mobirise

Welke problemen moeten worden opgelost?

Maak 8 groepjes Bekijk de 3D-scènes en de video's om meer te weten te komen over hoe bepaalde milieukundige, sociale of economische problemen het milieuevenwicht verstoren.
Kies iemand die iets vertelt over de door jullie genoemde problemen.

Mobirise

luchtvervuiling

Mobirise

opwarming van de aarde

Mobirise

ontbossing

Mobirise

afvalproducten

Mobirise

overbevolking

Mobirise

hongersnood

Mobirise

bodemvervuiling

Mobirise

watervervuiling

Wat is onze ecologische voetafdruk?

Wereldwijde problemen hebben invloed op iedereen.

Experts zijn constant aan het waarschuwen over de problemen waar de mensheid tegenaan zal lopen.

De ecologische voetafdruk vertegenwoordigt de eisen die individuen, groepen, landen of regio’s aan de natuurlijke bronnen stellen.

Bijvoorbeeld: aan de hand van huidige berekeningen is er maximaal 1,7 hectare grond nodig voor één persoon om te overleven. Dat zou dus de ecologische voetafdruk van een persoon moeten zijn. Helaas is de wereldwijde gemiddelde ecologische voetafdruk per persoon veel groter.

Mobirise

Zoek een website waarop je jouw ecologische voetafdruk kunt uitrekenen.
Zoek gegevens op over de ecologische voetafdruk van verschillende landen.

Maak een grafiek met de data die je hebt gevonden
Bespreek hoe je deze moet interpreteren.

Wat kunnen we doen om de schade
zoveel mogelijk te beperken?

Mobirise

Om deze problemen op te lossen, moeten er manieren worden gevonden om de negatieve invloed die wij op het milieu hebben te verminderen.

Mobirise

Al zijn het problemen op wereldwijde schaal, we moeten ook op persoonlijk niveau actie ondernemen.

Kies een milieuprobleem of economisch probleem waarvan jij vindt dat het opgelost moet worden. Zoek de mogelijkheden die er zijn om het aan te pakken.

Maak een superheld en teken een stripverhaal waarin jouw superheld de mensheid helpt zoeken naar een oplossing.

Zoek artikelen en video's over mensen die goede manieren hebben gevonden om hun invloed op het milieu te verminderen (bijvoorbeeld door minder afval te produceren of door energie te besparen). Deze mensen zijn alledaagse helden!

Added to your cart.