Wat gebeurt er met je?

We gaan op zoek naar oplossingen voor de wereldwijde milieuproblemen.

Fabels en feiten – Wie was Albert Einstein?

Het leven van Albert Einstein is omgeven door allerlei legendes, maar de feiten over hem zijn ook heel interessant.

Wat is metabolisme?

In je lichaam worden voortdurend stoffen opgenomen, omgezet en afgegeven.

Onkruid of kruid?

Er zijn veel onkruiden en kruiden te vinden op velden, akkers en zelfs in zorgvuldig onderhouden tuinen.

De aarde, ons thuis

Een les over de landvormen en de continenten op aarde.

Eureka! Over de archimedeskracht

In deze les leer je wat de archimedeskracht is en onder welke omstandigheden voorwerpen drijven.

Ben ik gezond? Of misschien ziek?

Bij 'gezondheid' en 'ziekte' gaat het om twee tegengestelde toestanden van het lichaam. Daar gaat deze les over.

Vuurspuwende bergen

Leer meer over de krachten uit het binnenste van de aarde en het onstaan van vulkanen.

Zo produceer je minder afval

Mensen produceren steeds meer afval. Met een verandering in levensstijl kun je jouw productie van huishoudelijk afval aanzienlijk verminderen.

De rusteloze aarde

Hoe ontstaan aardbevingen? Waardoor blijven tektonische platen in beweging?

Bekende gewassen

Deze les gaat over landbouwgewassen die veel worden verbouwd op akkers

Van wortel tot blad

We gaan kijken hoe water zich in een plant verplaatst, van de wortels tot de bladeren

De materiaal- en energiestroom van huishoudens

Huishoudens zijn als levende organismen, er vindt een voortdurende uitwisseling van energie en materialen plaats tussen huizen en de omgeving.

Mineraal or gesteente?

In deze les leer je meer over In deze les leer je meer over

Het cartesisch en het poolcoördinatenstelsel

Oefen met het bepalen van een specifieke locatie aan de hand van coördinatensystemen.

Hoe zien dieren?

Deze les gaat over het gezichtsvermogen en de evolutie van de ogen van dieren.

Toonhoogte en frequentie, deel I

Ervaar het verband tussen toonhoogte en frequentie door middel van metingen.

Added to your cart.