Allerlei meetkundige opdrachten kunnen eenvoudig, precies en snel worden opgelost met de geometrische constructiesoftware Euklides. Bij de digitale geometrische constructies kunnen de onderdelen van de figuren verplaatst worden, waarbij de verhoudingen constant blijven. Zo kunnen de grenzen van de geometrische constructie eenvoudig gevonden en geïllustreerd worden.

Kopen Gratis downloaden en uitproberen

Overzichtelijke constructie

De geconstrueerde objecten kunnen worden in- of uitgeschakeld of gemarkeerd met verschillende kleuren en lijnstijlen. Hulplijnen die niet belangrijk zijn voor de oplossing kunnen met een enkele muisklik verborgen worden.

Er kunnen labels worden toegevoegd aan de geometrische objecten (punten, lijnen enz.). Deze labels kunnen opmerkingen bevatten of dynamische parameters van het object tonen (zoals coördinaten of lijnlengte). De labels kunnen voor elk object in- of uitgeschakeld worden.

Elementair of complex

Het programma is gebaseerd op de zes elementaire euclidische constructiestappen. De opdrachten kunnen worden opgelost door een serie van deze handelingen. Naast de elementaire stappen zijn er verscheidene veelgebruikte complexe handelingen aanwezig (zoals middelloodlijn of het construeren van raaklijnen vanuit de elementaire objecten). Met het programma kunnen alle elementaire meetkundige transformaties worden uitgevoerd (spiegeling in een lijn of middelpunt, verschuiving, rotatie, projectie, inversie).

Constructie

De beschrijving van de stappen waarmee het resultaat kan worden geproduceerd is onderdeel van de volledige oplossing van een oefening. De stappen voor constructie kunnen een voor een worden afgespeeld in Euklides, dus niet alleen het resultaat zelf, maar ook de stappen die tot dat resultaat hebben geleid zijn zichtbaar.

Met het programma kunnen macro's worden gemaakt (specifieke stappen voor constructies) die kunnen worden opgeslagen en gebruikt voor toekomstige projecten.

Traceren met animatie

Door het startpunt van een voltooide constructie langs een bepaalde curve na te lopen, kan het pad van een punt dat daaruit is ontstaan worden weergegeven. Met behulp van de traceerfunctie kan een hele ellips worden uitgetekend vanuit een serie punten waaruit deze bestaat. Het programma toont de beweging van het punt en de transformatie van de gehele constructie als animatie door de fasen tegelijkertijd te tonen. De animatie kan voor- en achterwaarts afgespeeld worden, ook afwisselend.

De parameters van de animatie (aantal fasen, snelheid, richting en andere variabelen) kunnen worden veranderd en de voltooide animatie kan worden opgeslagen.

Added to your cart.