Układ współrzędnych

Układ współrzędnych

Punkt, prosta, koło i wykresy funkcji obrazowane w układzie współrzędnych.

Matematyka

Ilustrujący, Instrukcyjny

Flash

Etykiety

system współrzędnych, funkcja, Funkcja tworzenia, Funkcja transformacji, punkt, linia, transformacja, Odbicie, Kształt, geometrii współrzędnych, Wartość funkcji, wielokąt, Określanie punktów, oś

Powiązane narzędzia

Added to your cart.