Metronom

Metronom

Metronom z możliwością ustawienia prędkości i tempa.

Śpiew-muzyka

Rozwijający umiejętności, Ilustrujący

Flash

Etykiety

piosenka, rytm, bar, tempo, Czas podpis, Moderato, Andante, Allegro, allegretto, Presto

Powiązane narzędzia

Added to your cart.