Particulele elementare

Particulele elementare

Materia se compune din quarcuri și leptoni, interacțiunile fiind mediate de bozoni.

Fizică

Cuvinte cheie

particulele elementare, LHC, CERN, model standard, fizică cuantică, mecanica cuantică, graviton, accelerator de particule, interacțiune slabă, Bosonul Higgs, nucleon, nucleu, lepton, proton, neutron, boson, neutrino, electron, muon, foton, gluon, interacțiune puternică, fizica particulelor, subatomică, antiparticulă, cuantum, particulă, atom, quarc, tauon, electromagnetic, fermion, orbital atomic, coajă de electron, interacțiune, fizică

Suplimente asociate

Evoluția modelelor atomice

Prezentarea principalelor etape ale dezvoltării concepţiilor şi ipotezelor cu privire la structura atomilor.

Radioactivitatea

Numim radioactivitate procesul de dezintegrare a nucleelor atomilor instabili.

Bombe atomice (1945)

Bomba atomică este una dintre cele mai distrugătoare arme din istoria omenirii.

Centrală nucleară

Centralele nucleare convertesc energia eliberată în timpul reacțiilor nucleare în energie electrică.

Configurația electronică a atomului de calciu

Animația prezintă configurația electronică a atomului de calciu.

Experimentul Rutherford

Experimentul Rutherford a demonstrat existența nucleelor atomice încărcate pozitiv. Rezultatele experimentului au condus la elaborarea unui nou model atomic.

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Laboratorul lui Marie Curie

Marie Curie, singura care a primit Premiul Nobel în două științe diferite, este probabil cea mai cunoscută femeie din istoria științei.

Legături covalente în moleculele de benzen

În benzen, între atomii de carbon se stabilesc legături sigma și legături pi delocalizate.

Reacție în lanț

Energia eliberată în timpul fisiunii nucleare poate fi utilizată atât în scop militar, cât și în scop civil.

Reactor de fuziune nucleară

În viitor, fuziunea nucleară va servi ca o sursă de energie ecologică nelimitată.

Soarele

Diametrul Soarelui este de 109 mai mare decât cel al Pământului. Masa sa este compusă în principal din hidrogen.

Structura moleculelor de azot

Animația prezintă structura moleculelor de azot, în care atomii sunt legați între ei printr-o legătură sigma și două legături pi.

Added to your cart.