Kysličník dusný (NO)

Je to bezfarebný plyn, má štipľavý zápach, je medziprodukt pri výrobe kyseliny dusičnej. Jeho hustota je väčšia než hustota vzduchu.

Metanol (metylalkohol) (CH₃OH)

Je to najjednoduchší nasýtený alkohol. Vysoko toxická zlúčenina, ľahko zameniteľná s etanolom.

Motorové lietadlo Jánoša Adorjána (1910)

Konštrukcia lietadla Libelle (Vážka) je jedným z míľnikov histórie (maďarského) letectva.

Jurta

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom lesť, ktorou predstierali obklúčenie protivníka.

Ichtyosaurus

Je vyhynutý rod spodnojurského morského plaza, podobný delfínom. Je príkladom konvergentnej evolúcie.

Jód (I₂)

Pevná, sivá látka, ktorá sublimuje pri zahrievaní. Jódová tinktúra je roztok jódu v liehu.

Typický maďarský byt z 50-tych rokov 20. storočia

V 50-tych rokoch 20. storočia v maďarských mestách boli charakteristické garzónky.

Fluorid boritý (BF₃)

Je to bezfarebný plyn má ostrý štipľavý zápach. Hustota plynu je dvakrát väčšia než hustota vzduchu.

Vodík (H₂)

Vodík je bezfarebný plyn bez zápachu. Je ľahší ako vzduch. Je najčastejším prvkom vo vesmíre.

Pentán (C₅H₁₂)

Pentán je piatym členom v homologickom rade alkánov. Je bezfarebná horľavá kvapalina.

Added to your cart.