Konštrukcia osobného automobilu

Táto animácia vám ukáže vonkajšiu a vnútornú konštrukciu osobného automobilu.

Sviečka

Ľudstvo používa sviečky na svietenie už od praveku.

Fungovanie plavebnej komory

Plavebná komora slúži na prekonanie výškového rozdielu hladín vertikálnym pohybom plavidla.

Titanic (1912)

RMS Titanic bola najväčšia osobná loď na začiatku 20. storočia.

Vikingské osídlenie (10. storočie)

Svojrázne osady Vikingov boli založené nielen v Škandinávii, ale aj vo vzdialených oblastiach.

Concorde (1969)

Prvé nadzvukové dopravné lietadlo vstúpilo do prevádzky v roku 1976.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Dynamo (pokročilé)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Berlínsky múr (1961-1989)

Múr je symbolom rozdelenia a útlaku, ktrorý rozdelil nielen mesto, ale aj rodiny.

Počítačová tomografia

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie počítačovej tomografie.

Chichén Itzá (12. storočie)

Legendárne hlavné mesto ríše Mayov a Toltékov sa nachádzalo na území dnešného Mexika.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Spojivové tkanivo

K spojivovému tkanivu patria väzivá (zväčša mäkké), chrupavka (pružné a tuhé) a kosti (tvrdé).

Ľudský mozog

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog, veľký mozog a malý mozog.

Chuťové receptory

Chuťové receptory prevádzajú chemické podnety na elektrické signály.

Časti ľudského mozgu

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog a veľký mozog.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Nos a mechanizmus čuchu

Pri stimulovaní pachu čuchové receptory vyrábajú elektrické signály.

Added to your cart.