Polje

Polje je najväčšou uzatvorenou prehĺbenou formou krasových oblastí.

Added to your cart.