Čo bude s nami?

Nájdime riešenie na globálne environmentálne problémy!

Ako vzniká mapa?

V tejto lekcii si vysvetlíme nasledujúce pojmy: pôdorys, mapa a mierka.

Zem, náš domov

Táto lekcia vám predstaví povrch a kontinenty na Zemi.

Ukážte, že dokážete presvedčiť svoju rodinu!

Každý je zodpovedný za úsporu energie, lebo spotreba energie obyvateľov Zeme rastie v takej miere, ktorá presahuje možnosti našej Zeme.

Článkonožce vo vode

Článkonožce nájdeme na brehu, na vodnej hladine, ako aj pod vodou.

Ukážte, že sa dokážete postarať o zmenu!

Naše telesné a duševné zdravie, ako aj vnútorná harmónia určujú náš vzťah s vonkajším prostredím.

Hmyz v lese

Na zemi, kmeni a listoch stromov žije veľa hmyzu. Zoznámme sa s niektorými druhmi!

V krajine boha slnka

Táto digitálna lekcia vám predstaví pestrú kultúru inkskej civilizácie.

Ukážte, že dokážete spolupracovať!

Iba spoločenstvá dokážu uskutočniť významné zmeny, ktoré zabezpečia udržateľný rozvoj.

Boli časy, keď...

Väčšina z nás má blízky vzťah k svojmu bydlisku. Zmeny môžeme zaznamenať hoci aj každý deň.

Ešte je čas...

Musíme žiť tak, aby aj naši potomkovia mohli žiť a zachovali sme pre nich podmienky nevyhnutné pre život.

Máme čas pomôcť iným?

Musíme sa naučiť, ako byť pozornými jeden k druhému; spoznať rôzne, skutočné životné situácie a ich príčiny.

Ukážte, ako bude vyzerať život dieťaťa o 50 rokov!

Zamyslite sa nad tým, aký dopad môžu mať terajšie prírodné, environmentálne, ekonomické a technické zmeny na našu budúcnosť!

Obry slnečnej sústavy

V tomto učive môžete spoznať vonkajšie planéty slnečnej sústavy, t.j. obrie planéty.

Added to your cart.