Zápalková raketa

Pomocou zápalky a alobalu si môžete vyrobiť malú raketu.

Ovocná batéria

Pozrite si, ako niekoľko citrónov môže vyrobiť elektrinu.

Endotermická reakcia

Hydroxid bárnatý reaguje s dusičnanom amónnym, pričom absorbujú teplo zo svojho prostredia.

Uhasenie sviečky pomocou oxidu uhličitého

V nasledujúcom pokuse vyrobíme z octu a prášku do pečiva oxid uhličitý.

Reakcia hliníka a jódu

Hliník reaguje s jódom za prítomnosti niekoľkých kvapiek vody ako katalyzátora.

Parná turbína

Pomocou nápojovej plechovky, vody a Bunsenovho kahana môžeme pripraviť špeciálnu parnú turbínu.

Patelárny reflex

Ak klepneme na šľachu pod jabĺčkom, natiahne sa stehnový napínač.

Svetelný reflex zrenice

Pri silnom svetle sa zrenica zúži a pri slabom svetle sa rozšíri.

Skúmanie slepej škvrny

Metóda, pomocou ktorej môžeme určiť, kde sa v našom zornom poli nachádza slepá škvrna.

Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu

Skúmanie rozpusteného oxidu uhličitého vo fľaši so sýtenou vodou.

Látky v tabakovom dyme

Nefajčite! Toto video ukazuje, čo sa deje v pľúcach počas fajčenia.

Čo tvorí lišajníky?

Ložiská tvorené hubovými vláknami a riasami pod svetelným mikroskopom pri stonásobnom zväčšení.

Added to your cart.