Borov trifluorid (BF₃)

Brezbarvni plin dušljivega vonja, ki ima večjo gostoto od zraka in pod vplivom vlažnega zraka tvori beli dim.

Zgodovinska topografija (bitke - madžarska zgodovina)

Naloga z nemo karto povzema najpomembnejše bitke iz madžarske zgodovine.

Cikloheksan (C₆H₁₂)

Brezbarvna tekočina, ki se ne topi v vodi, ampak v organskih topilih.

Brom (Br₂)

Predstavnik halogenov. V stiku s kožo povzroča razjede.

Etanol (etilni alkohol) (C₂H₅OH)

Najbolj znan alkohol, ki je pomemben v prehrambni industriji.

Glicerol (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Triol, ki ga uporabljajo v kozmetični industriji pri pripravi krem in mil.

Etan (C₂H₆)

Drugi člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Orientacija v prostoru

Animacija razvija zmožnost zaznavanja prostora in orientacijo v njem s pomočjo koordinat.

Butan (C₄H₁₀)

Četrti člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Pehota Matije Korvina

Pehota je imela v vojski Matije Korvina pomembno vlogo.

Ozon (O₃)

Alotropska modofokacija kisika, sestavljena iz 3 atomov.

Palmitinska kislina (heksadekanojska kislina) (C₁₅H₃₁COOH)

Karboksilna kislina bele barve, voskasta, z velikim številom ogljikovih atomov.

Voda (H₂O)

Voda je stabilna spojina vodika in kisika, ki je potrebna za življenje. V naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih.

Vodikov klorid (HCl)

Plin brez barve, z močnim dušljivim vonjem, vodna raztopina je klorovodikova kislina.

Added to your cart.