Native American settlement (Crow Nation)

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Lịch sử

Từ khoá

Làng Ấn Độ, Bộ lạc quạ, Ấn Độ, người bản địa, ngôi làng, Bắc Mỹ, tepee, Người tinh khôn, Hoa Kỳ, cà chua, Nước Mỹ, tự nhiên, Đá vàng, bộ lạc, lối sống bộ lạc, lều, vật tổ, bò rừng bison, săn bắn, thu thập, giải quyết, thủ công, đồ thủ công, cưỡi ngựa, pháp sư, phong cách sống, dân tộc học, lịch sử

Các mục liên quan

Jamestown (17th century)

Jamestown, founded in 1607, was the first permanent English settlement on the east coast of North America.

American bison

The American bison is the largest land animal in North America.

Aztec warriors (15th century)

The fearsome looking Aztec warriors could not stop the Spanish conquistadors with their primitive weapons.

Cuộc sống của người Polynesia (Samoa, thế kỷ thứ 15)

Kiến trúc nhà ở của những gia đình người Samoa phản ánh nét văn hoá đặc trưng của họ.

Inca warrior (15th century)

The Incas´ rudimentary weapons were inadequate in their struggle against the Spanish Conquistadors.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Ngôi làng Châu Phi (Sudan)

Các ngôi làng châu Phi thích nghi tốt với môi trường tự nhiên và phản ánh văn hóa của các bộ lạc địa phương.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Trại của người Bedouin

Lối sống bán du mục của người Bedouin được điều chỉnh để thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sa mạc.

Traditional Eskimo lifestyle

Igloos were the typical dwellings built by Eskimos living in the Arctic zone.

Yurt

A circular, domed, portable tent covered by felt, typically used by nomadic peoples.

Conquistador (16th century)

Spanish conquerors owed their success to their armour and firearms.

Nhà Trắng (Washington, DC, 1800)

Là một trong những toà nhà nổi tiếng nhất trên thế giới, đây là nơi ở và làm việc của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Núi Rushmore

Được chạm khắc trên vách đá granit, tác phẩm điêu khắc của Đài tưởng niệm Quốc gia Núi Rushmore mô tả bốn vị tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Added to your cart.