CD thủy phi cơ

CD thủy phi cơ

Thí nghiệm đơn giản này cho thấy cách bạn có thể tạo một đĩa CD nổi bằng các công cụ thông thường.

01:15

Vật lý

Từ khoá

dễ dàng, đơn giản, thí nghiệm, khoa học, mưu mẹo, keo siêu dính, CD, giấy bìa, móng vuốt, thước kẹp, quả bóng bay, nổi, vật lý

On-screen labels

Đây là thứ mà bạn cần, mũ thể thao, keo siêu dính, một đĩa CD, giấy bìa, cây kéo, la bàn, một quả bóng, Chọc một vài lỗ ở trung tâm trên cùng của nắp thể thao, Dán nắp thể thao vào giữa đĩa CD, Cắt hai khe trên một mảnh thẻ, Thổi bong bóng, Xoắn bóng, Kéo phần xoắn của quả bóng thông qua vòng thẻ, Kéo mở bóng bay trên nắp thể thao, Đặt nó trên một bề mặt phẳng và tháo bóng, Bạn nghĩ sao?, Tại sao bóng bay nổi?
Added to your cart.