May chuyển động vinh viên

May chuyển động vinh viên

Các nhà phát minh đã suy nghĩ rất lâu về ý tưởng xây dựng một thiết bị sẽ hoạt động mãi mãi khi nó được khởi động.

02:30

Vật lý

Từ khoá

máy chuyển động vĩnh viễn, Công nghệ, sự phát minh, vật lý, khoa học, cơ khí, năng lượng, vảo toàn năng lượng, máy móc, lừa dối, lừa, nhà vật lý, mưu mẹo, hệ thống khép kín

On-screen labels

Định luật đầu tiên của nhiệt động lực học
Added to your cart.