Nơi cô đơn nhất trên trái đất

Nơi cô đơn nhất trên trái đất

Có một vị trí trong đại dương mở cách vùng đất gần nhất 2.688 km.

02:28

Địa lý

Từ khoá

Điểm Nemo, Thái Bình Dương, đại dương, Đảo Maher, New Zealand, Antarctic, biển, Trạm không gian quốc tế, đất khô, Thiên nhiên, môn địa lý

On-screen labels

Thái Bình Dương, Điểm Nemo, Đảo Maher, Nam Cực, Nam Mỹ, New Zealand, Châu Úc, 22405411 km2, 2688 km, Hiện nay, không một ai, 4000 m, 2001, 400 km
Added to your cart.