Ớt ớt

Ớt ớt

Capsaicin là chất chịu trách nhiệm cho sức nóng cay của ớt.

02:45

Sinh học

Từ khoá

ớt, tiêu nóng, tiêu, quả ớt, Jalapeno, Carolina Reaper, spice, capsaicin, Scoville, Nam Mỹ, Trung Mỹ, vitamin C, thụ thể, hệ thống rễ, Quả mọng, quả mọng, trái cây, phòng bếp, hương vị, bình xịt hơi cay, thực vật, cây thuần hóa, rau, sinh học

On-screen labels

capsaicin, Carolina Reaper, 2.000.000, ớt chuông, Ớt jalapeno, 20.000, 5.000.000, Scoville
Added to your cart.