Photon 'chậm chạp'

Photon 'chậm chạp'

Ánh sáng mặt trời là gì? Nó được tạo ra như thế nào và mất bao nhiêu thời gian để đến Trái đất?

02:35

Vật lý

Từ khoá

vật lý, ánh sáng, photon, thiên văn học, ngôi sao, năng lượng, hạt sơ cấp, vật lý lượng tử, vật lý nguyên tử, dung hợp, phản ứng tổng hợp hạt nhân, điện tử, thuyết tương đối, phát quang sinh học, ánh sao, lượng tử, phát triển năng lượng

On-screen labels

Hydro, H, Heli, Anh ấy, Photon, 300.000.000 m, 1 giây, 8 phút
Added to your cart.