Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta?

Hãy tìm giải pháp cho các vấn đề môi trường toàn cầu!

Giảm lượng chất thải

Con người tạo ra một lượng chất thải ngày càng tăng. Một sự thay đổi trong lối sống của chúng ta có thể làm giảm đáng kể việc sản xuất chất thải gia đình.

Dòng chảy vật chất và năng lượng của các hộ gia đình

Căn hộ giống như sinh vật sống, có sự trao đổi năng lượng và vật liệu liên tục giữa căn hộ và môi trường.

Sự ra đời của những ngọn núi

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào các ngọn núi được hình thành.

Trao đổi chất là gì?

Trong cơ thể, các chất liên tục được hấp thụ và giải phóng.

Nhà của chúng ta, trái đất

Một bài học về địa hình và lục địa của Trái đất.

NƯỚC THẢI Ở ĐÂU?

Bài học này trình bày việc sản xuất nước thải, xử lý và tác động môi trường.

Đá được làm như thế nào?

Bạn có thể theo dõi quá trình hình thành đá.

Các hành tinh trong khu vườn của chúng ta

Bài học minh họa kích thước của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời và khoảng cách rất lớn giữa chúng.

Người khổng lồ của Hệ Mặt Trời

Bài học này giới thiệu với bạn về các hành tinh bên ngoài của Hệ Mặt trời, đó là các hành tinh khổng lồ.

Các nhà thám hiểm không gian: Du hành không gian

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về sự hiện diện của con người trong không gian trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Cá có uống không?

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về cuộc sống của cá.

Cartesian và hệ tọa độ cực

Thực hành cách xác định vị trí cụ thể bằng hệ thống tọa độ.

Làm thế nào để động vật nhìn thấy?

Bài học này trình bày tầm nhìn và sự tiến hóa của mắt động vật.

Cao độ và tần suất, Phần I

Trải nghiệm mối quan hệ giữa cao độ và tần số thông qua các phép đo.

Khoáng hay đá?

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về khoáng sản và đá

Cao độ và tần số, Phần II

Trải nghiệm mối quan hệ giữa cao độ và tần số thông qua các phép đo.

Mặt trời - nguồn năng lượng

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về Mặt trời và cách sử dụng năng lượng mặt trời.

Cái nào đến trước, lông hay chim?

Bài học này trình bày những động vật phát triển lông trong quá trình tiến hóa.

Added to your cart.