mozaMap

Bản đồ số cho bảng tương tác

Các bản đồ kỹ thuật số của mozaMap atlours mở rộng phạm vi các công cụ có sẵn cho giáo viên địa lý và lịch sử. Nhiều loại bản đồ và các yếu tố hình ảnh của chúng có thể được tùy chỉnh tự do và riêng lẻ, điều này làm cho việc lập kế hoạch và tiến hành các lớp học trở nên dễ dàng. Các bản đồ kỹ thuật số của các bản đồ mozaMap có thể được mở trong phần mềm mozaBook.

Đọc thêm

Tải về và dùng thử miễn phí
Phần mềm chứa các bảng nội dung của tất cả các bản đồ có sẵn để mua. Nó cũng chứa một vài bản đồ có sẵn miễn phí của mỗi tập bản đồ.

Các tính năng chính của bản đồ mozaMap

 • Điều hướng trên bản đồ (thu phóng, kéo)
 • Kích hoạt và vô hiệu hóa các lớp, tạo bản đồ kết hợp
 • Tạo chế độ xem đã lưu
 • Tùy chọn tìm kiếm
 • Công cụ vẽ tích hợp
 • Khả năng trình bày
 • Nội dung được tạo bởi người dùng
 • Ảnh động để minh họa các sự kiện lịch sử
 • Bác bài tập và câu hỏi
 • Tích hợp với mozaBook
 • Khả năng tùy biến
Added to your cart.